Jēkabpils pamatskola

  Informācija par Jēkabpils pamatskolas ēdnīcu.

Jēkabpils pamatskolā skolēniem no 1. līdz 6. klasei tiek piedāvātas kompleksās pusdienas – katru dienu atšķirīgas kā to nosaka Ministru Kabineta noteikumi. Ēdienam rūpīgi tiek rēķināta uzturvērtība, ķīmiskais sastāvs, lai skolēni varētu saņemt pilnvērtīgu uzturu.

Produkti, ko izmantojam skolēnu ēdināšanai pakalpojuma nodrošināšanai atbilst bioloģiskās lauksmaimniecības (BL), nacinālās pārtikas kvalitātes shēmu (NPKS) vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas (LPIA) prasībām.

Skolēniem, kuriem ir ārstniecības iestādes apstiprinātas diagnozes par uztura korekcījām, tiek individuāli izstrādātas ēdienkartes, nepieciešamības gadījumā sazinoties gan ar konkrētā skolēna ārstējošo ārstu, gan viņa vecākiem.

Visu klašu skolēniem ir nodrošināta “skolas piena” un “skolas augļa” programma.

Izglītības iestādē esam atvērti pret skolas vadību, skolas medmāsu, pret skolēnu vecākiem vai aizbildņiem, lai pilnīgāk būtu nodrošināta pakalpojuma kvalitāte.

Uzņēmums ar sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītības iestādēs nodarbojas no 1997 gada.

Aktuālā informācija

Jēkabpils pamatskolas ēdnīca būs atvērta un gaidīs apmeklētājus sākot ar šā gada 4.septembri, darba dienās no plkst. 9:30 līdz 15:00. Darba laiks var mainīties atkarībā no plānotajiem pasākumiem skolā.

1. – 6. klašu skolēnu kopgalda ēdināšana šogad tiks organizēta 2 pusdienu starpbrīžos.

Pateicoties Valsts un Jēkabpils novada pašvaldības finansiālajam atbalstam – 1.42 EUR, 1. – 6. klašu skolēni arī šajā mācību gadā saņems bezmaksas pusdienas.

Šīs skolas audzēkņiem no 13:30 līdz 14:30 tiks piedāvāta iespēja paēst launagu, kura cena – 0,70 EUR. Ar launaga piedāvājumu varēs iepazīties ēdināšanas uzņēmuma www.bezdeligas3.lv mājas lapā un uz vietas ēdnīcā.

Šajā mācību gadā vecāku un skolēnu ērtībai piedāvājam iegādāties launaga (1. – 6.klasēm) talonus ar priekšapmaksu Jēkabpils pamatskolas ēdnīcā! Tas būs iespējams sākot no mācību gada otrās nedēļas – no 4.septembra. Samaksu varēs veikt skaidrā naudā skolas ēdnīcā – darba laikā.

Launaga cena 1 dienai – 0,70 EUR. Periods, par kādu iespējams iegādāties launaga talonus ar priekšapmaksu ir mācību nedēļa (no pirmdienas līdz piektdienai)!

Samaksu apliecinošs dokuments ir uzņēmuma izsniegts priekšapmaksas launaga talons (tiks izsniegts pakalpojuma pirkšanas brīdī), kuru pēc vienošānās var saņemt pats vecāks, skolēns ar klases audzinātāja starpniecību vai skolēns pats (uzrādot skolēna apliecību) par to parakstoties talonu uzskaites žurnālā. Taloni ir numurēti un uz tiem priekšpusē ir norādīts bērna vārds, uzvārds, cena un datums, kurā konkrētais talons ir izmantojums. Talona otrā pusē norādīti talona lietošanas noteikumi un kontakti, lai sazinātos ar ēdnīcas vadību neskaidrību gadījumā.

Maksājums par nākamās nedēļas pusdienām jāveic līdz iepriekšējās nedēļas piektdienai (ieskaitot).

Gadījumā, ja bērns neierodas skolā un neēdīs apmaksātu launagu, lūdzam par to paziņot telefoniski (mob.tel. 28002223 ) vai uz e-pastu info.bezdeligas3@gmail.com līdz tās pašas dienas plkst. 9:00. Tādā gadījumā neizlietoto naudu varēs izmantot launagam citā dienā, bet ne ilgāk kā esošā semestra ietvaros

Nozaudēšanas vai zādzības gadījumā lūdzam nekavējoties ziņot pa augstāk minēto telefonu, attiecīgie taloni tiks anulēti un to vietā izsniegti jauni uz tādu pašu periodu kā jau iegādātie. Ja par talona neizmantošanu, nozaudēšanu vai nozagšanu netiek paziņots dienā, kura norādīta uz talona tā izmantošanai, iemaksātā nauda netiek atgriezta, tādēļ lūdzam paziņot laicīgi!

Pusdienu ēdienkartes pieejamas Jēkabpils pamatskolas mājas lapā, ēdināšanas uzņēmuma mājas lapā www.bezdeligas3.lv, kā arī uz vietas skolas ēdnīcā. Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību ailei, kura pievienota ēdienkartēs ALERGĒNI“. Šeit atzīmēti produkti, kuri var izraisīt alerģiju vai nepanesamību. Tabulas ailē atzīmētajiem burtiem pievienots atsevišķš skaidrojums pielikumā.

Gadījumā ja Jūsu bērnam ir ārsta apstiprināta diagnoze par uztura korekciju lūdzam savlaicīgi pārliecināties, vai ēdnīcā ir iesniegti dokumenti no medicīnas iestādes.