J2vsk edienkartes

Jēkabpils 2.vidusskolas ēdienkartes

  Ēdienkartes par katru nākamo mēnesi tiks publicētas īsi pirms mēneša sākuma !