Trauku un inventāra noma

 Trauku un inventāra noma

Pašlaik trauku un inventāra noma nav pieejama. Klientiem pieejama plaša klāsta trauku, servēšanas piederumu un inventāra noma.

Trauku nomas noteikumi

  1. Trauku nomas pasūtījuma noformēšana notiek klientam ierodoties Celtnieku iela 4, Jēkabpils, ēdnīcā “Līdaciņa” darba dienās no 9:00 – 15:00, sestdienās un svētdienās – slēgts.
  2. Pasūtījums jāveic vismaz 2 dienas iepriekš.
  3. Pasūtījuma nodošanas laiks darbadienās no 9:00 – 15:00.
  4. Pasūtījuma izpildi, apliecina uzņēmuma pārstāvja paraksts un zīmogs (juridiska persona) vai vārds, uzvārds, personas kods un paraksts (fiziska persona) uz “Nomas rēķina”.
  5. Izmaiņas pasūtījumā pieņem ne vēlāk kā 12 stundas pirms pasūtījuma izsniegšanas.
  6. Līguma slēgšanas brīdī juridiskām personām nepieciešama uzņēmuma vadītāja garantijas vēstule, fiziskām personām – personu apliecinošs dokuments, 100 % apmaksa “Nomas rēķinam”.
  7. Ja nav noslēgta cita vienošanās par trauku mazgāšanu, trauki jāatgriež tīri un sakomplektēti “Nomas tarā”, pretējā gadījumā tiek izrakstīts rēķins par trauku mazgāšanu, kas ir ekvivalents izrakstītajam “Nomas rēķinam”.
  8. Trauki jāatgriež “Nomas tarā”, ja tara ir bojāta, vai netiek atgriezta, tiek izrakstīts rēķins atbilstoši cenu lapai.
  9. Prece jāatgriež noteiktā laikā vadoties pēc “Nomas rēķina”, ja nav noteikts savādāk, pretējā gadījumā tiek aprēķināta soda nauda 100% apmērā par katru nokavējuma dienu.
  10. Prece tiek atgriezta/pieņemta klātesot, no vienas puses SIA “Bezdelīgas 3” darbiniekam, no otras puses pakalpojuma saņēmējam.
  11. Ja netiek ievēroti “Nomas noteikumi”, pakalpojuma saņēmējs garantē apmaksāt rēķinu par bojāto, iztrūkstošo preci pēc SIA “Bezdelīgas 3” izrakstītā rēķina.

Trauku nomas noteikumi docx formātā

Trauku nomas noteikumi pdf formātā